Google+
LEPRO ul. Rzeźnicza 4, 59-300 Lubin, tel. 076 743 40 40, fax 076 743 41 55, tel.kom. 606 342 169
Promocja! HYSOFIX DERM T 369-1 podsufitka, tapicerka (pędzel) :: 8,00 zł ::.

Witamy na stronie naszego sklepu internetowego. Widoczne ceny są cenami brutto.

Język
Polskiczeski
Wybierz kategorię
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie

Dwa słowa
wstawiaj w cudzysłów
np. "Mega 351"
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Towar dnia
11,00 zł
KONTAKT
sklep@lepro.com.pl
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 08.00-16.00
     So 08.00-14.00
tel.        076/743 40 40
tel.kom. 606 342 169

Regulamin sklepu.

I. DEFINICJE

1. Sprzedającym jest:

Sklep internetowy pod adresem www.lepro.com.pl/sklep prowadzony przez:
LEPRO Ireneusz Leciejewski
ul. Rzeźnicza 4
59-300 Lubin
NIP: 753-101-51-04
REGON: 531057285

KONTAKT:
Mail: sklep@lepro.com.pl

Telefon: 76 743 40 40, GSM 606342169

zwany dalej Sprzedawcą.

2. Produkt/produkty ? rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez www.lepro.com.pl/sklep pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi.
3. Sklep Internetowy ? serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.lepro.com.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego produkty.
4. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).;
5. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy;
7. VAT ? podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów.
9. Regulamin ? niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Produktów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.lepro.com.pl/sklep, dostępnego pod adresem internetowym www.lepro.com.pl/sklep.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego www.lepro.com.pl/sklep

 • dostęp do sieci Internet,

 • poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

Firefox ? wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
Chrome ? wersja 17 i późniejsze lub
MSIE - wersja 7 i późniejsze lub
Opera ? wersja 11 i późniejsze lub
Safari ? wersja 5 i późniejsze

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.


IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania między Sprzedawcą a Klientem umów sprzedaży, których przedmiotem są towary wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.lepro.com.pl/sklep za pomocą sieci Internet.


V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie w sklepie internetowym można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego,

2. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.
3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP(dla firm) oraz nr telefonu.

 • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku ?Zamawiam? Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku ?Usuń? przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu Produktów i dodaniu ich do koszyka.

4. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: www.lepro.com.pl/sklep lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 76 743 40 40
5. Klient w ramach serwisu www.lepro.com.pl/sklep może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:


VI. PŁATNOŚCI I CENY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
a) Przed wydaniem towaru w formie:

 • przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego,  prowadzony przez Raiffeisen Bank o nr 45175012790000000022019473,
 • płatności autoryzowanej za pośrednictwem serwisu transferuj.pl,

b) W momencie odbioru towaru:

 • gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta we własnym zakresie ze sklepu LEPRO,

 • za pobraniem, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty lub paczkomaty24.pl.

2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.
3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.


VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy www.lepro.com.pl/sklep umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.lepro.com.pl/sklep kierowane przez LEPRO Ireneusz Leciejewski do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę
www.lepro.com.pl/sklep .


VIII. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem wybranej w momencie składania zamówienia firmy kurierskiej, poczty, lub paczkomaty24.pl.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego dnia nie później jednak niż w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta i otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub poprzez płatność transferuj.pl. W przypadku wyczerpania stanów magazynowanych zamawianego produktu, czas rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu o czas konieczny do skompletowania zamówienia. Klient zostanie zawiadomiony o nowym terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.
5. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
6. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient.
7. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi przesyłki lub jej gabarytów. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu przy składaniu zamówienia lecz przed uzupełnieniem danych adresowych. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.
8. W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru przesyłki, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo z informacją o miejscu i czasie odebrania przesyłki oraz o możliwości uzgodnienia kolejnego terminu dostawy. Termin odbioru wynosi siedem dni i liczony od dnia pozostawienia awizo.


IX. REKLAMACJE

1. Reklamacje można składać w następujący sposób:

 • mailowo - na adres sklep@lepro.com.pl
 • pisemnie - na adres LEPROul. Rzeźnicza 4, 59-300 Lubin, z dopiskiem ?Reklamacja online?,
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy
lub w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.

2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
 • numer zamówienia;
 • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
 • numer konta bankowego Klienta;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • określenie roszczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji ? w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.

3. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu)
4. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru. Zapis nie dotyczy Konsumenta do którego odnosi się punkt 6 poniżej.
6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
8. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.


X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wysyłając stosowny formularz na adres sklep@lepro.com.pl. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1
Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru przesłanego (zwróconego) przez Klienta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty.
5. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. ? Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep ? newsletter, e-mailing).
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.lepro.com.pl/sklep.
3. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@lepro.com.pl
.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
5. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zmieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e-mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.


Koszyk jest pusty        
Wartość twojego koszyka
0,00 zł brutto
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Produkty zostały opisane na stronie www.lepro.com.pl
ekstrudery,wytłaczarki ręczne, spawanie ekstruderem, druty do spawania ekstruderem, spoiwa do tworzyw
Data Ostatniej Aktualizacji: 17-11-2012
© LEPRO spoiwa do plastiku, spawarki do plastików, kleje przemysłowe. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
AleSeklepy.pl - sklepy internetowe Centrum Reklamy i Informacji