Spoiwa do łatwego lutowania aluminium i jego stopów.

Wskazówki jak stosować spoiwo do lutowania aluminium - AlumiPro

Użycie mini spawarki autogenowej z igłowymi końcówkami i zastosowaniem tlenu -odkrywa wszystkie potencjalne możliwości ALUMI PRO, umożliwia łatwe wykonywanie "artystycznych cerów, spawów" dużych i miniaturowych elementów.

Ponieważ aluminium jest znakomitym przewodnikiem ciepła, problemem może okazać się osiągnięcie koniecznej temperatury większego elementu (ciepło zbyt szybko rozprasza się po całym elemencie). Dobrym rozwiązaniem jest wtedy dogrzewanie ogóle np. na turystycznej kuchence gazowej z ułożonym na niej kawałkiem stalowej lub miedzianej blachy, lub równoczesne podgrzewanie innym palnikiem.

Mocując elementy unikać należy przykręcania do metalowych ram, blatów etc. -utrudni to nagrzanie.

Dobrym "stanowiskiem" do pracy jest np. ceramiczna, szamotowa, klinkierowa cegła, albo płytka.

Ważne!

Podczas łączenia elementów różnych rozmiarów (różnej masy), nagrzewając, aplikuj więcej ciepła do większego elementu, by całość osiągnęła właściwą temperaturę jednocześnie

Kontynuuj grzanie elementu w całym cyklu lutowania utrzymując temperaturę płynności spoiwa.

Pamiętaj o "pobieleniu" miejsca gdzie planujesz spoinę - niejednokrotnie może to być niezbędne.

W celu uniknięcia rozpływania się spoiwa, można (czasem nawet należy) użyć stalowej lub miedzianej ramki -ten sam sposób stosujemy przy doróbkach i nadlewach, które można wykonać zgrubnie, odpowiednio wykonaną ramką o odpowiednim kształcie.

Połączenia grubsze niż 5mm zaleca się frezować.

łącząc czołowo dwa elementy, ciekawą metodą jest pobielenie części, osobne nadlanie ich spoiwem, następnie tymczasowe złączenie, nagrzanie całości, aż do roztopienia się spoiwa i dociśnięcie.

Elementy łączone muszą być unieruchomione do chwili zastygnięcia ALUMI PRO. W momencie krzepnięcia spoiny, poruszenie łączonych powierzchni obniży jakość spawu.

Spawy twardnieją w miarę stygnięcia elementu, pełną wytrzymałość uzyskują po całkowitym ostygnięciu -nadają się wtedy do obróbki mechanicznej każdego rodzaju i sposobu, można je znakomicie polerować i malować, są twarde, trwałe i niezwykle wytrzymałe mechanicznie.

NIE NALEŻY SCHŁADZAĆ WODĄ ELEMENTÓW LUTOWANYCH ORAZ SPOINY!!!

Każde połączenie może być rozłączone dla ewentualnej korekcji przez powtórne podgrzanie, -przed ponownym połączeniem należy jednak dodać świeżą porcję spoiwa.

Spoiwo ALUMI PRO miesza się w każdej proporcji z cyną, można wykorzystać to tam gdzie konieczna jest szczelność: chłodnice, klimatyzacje -do spoiny przed jej zastygnięciem dodajemy cynę.

Cecha ta ułatwia połączenie aluminium z innymi metalami, otwierają się dzięki temu całkiem niespotykane możliwości połączeń kombinowanych jak: aluminium + miedź, mosiądz, stal.

W przypadku pracy ze stopem o dużej zawartości cynku (zamki do drzwi samochodów, elementy lusterek samochodowych, gaźniki wiele innych), trzeba element ostrożnie nagrzewać, by nie spowodować roztopienia łączonych części (można zastosować odpowiednią barierę chłodzącą, np. zanurzając (podczas grzania!) część elementu w wodzie). Przydatnym narzędziem w tym przypadku jest rozgrzany do czerwoności pręt, którym wtapiamy ALUMI PRO. Naprawy tego typu wymagają wprawy, ale efekty jakie można osiągnąć są doskonałe, tym bardziej że elementy wykonane z tego rodzaju stopów uważane są za nie spawalne!

Jeśli masz wątpliwości co do skuteczności naszych spoiw oglądnij proszę  przedstawione niżej filmy

Więcej na naszej stronie: www.lepro.com.pl/sklep

Lutowanie aluminium

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.