Witamy na stronie Firmy LEPRO

Wytrzymałość klejów w konstrukcjach mechanicznych i budowlanych związana jest coraz częściej z różnorodnymi obciążeniami dynamicznymi.


Elastyczność złącza pomiędzy klejonymi materiałami kompensuje niepożądane naprężenia termiczne jak również te, które pochodzą od wstrząsów, uderzeń i wibracji.


Kleje elastyczne znajdują więc zastosowanie w produkcji maszyn, obudów, pojazdów, zabudów na pojazdach, kontenerów, ciągów wentylacyjnych, konstrukcjach budowlanych.

Coraz bardziej powszechne a wręcz masowe zużycie tych klejów wymusza coraz to nowsze, lepsze i oszczędniejsze technologie klejenia.


Bazowym surowcem stosowanym przy produkcji konstrukcyjnych klejów elastycznych są: poliuretan (PU) i polimer modyfikowany silanem czyli tzw. MS-Polimer. Wysoka wytrzymałość klejów i mas klejąco-uszczelniających produkowanych na bazie PU i MS-Polimeru sprawia, że są to spoiwa, po które coraz częściej sięgają konstruktorzy oraz wykonawcy w wielu dziedzinach techniki, w tym w motoryzacji.


Cechy charakterystyczne dla mas klejąco-uszczelniających poliuretanowych:


Cechy charakterystyczne dla mas klejąco-uszczelniających na bazie MS-Polimerów:

Kleje konstrukcyjne elastyczne - ogólne informacje

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.