Witamy na stronie Firmy LEPRO

Klejenie to łączenie materiałów za pomocą kleju - substancji organicznej lub nieorganicznej mającej właściwości trwałego łączenia materiałów.

Głównymi i nierozłącznymi zjawiskami na których opiera się klejenie są:

Adhezja i Kohezja

Podstawowym składnikiem klejów jest spoiwo zwane lepiszczem, jest to substancja nadająca spoinie przyczepność do łączonych elementów i wytrzymałość mechaniczną.

Kleje mogą zawierać różnego rodzaju substancje pomocnicze jak rozpuszczalniki i wypełniacze.

Ilość spotykanych tworzyw ich właściwości i oraz różnego rodzaju wymagania odnośnie samego połączenia, powodują że klejenie nie jest proste i wymaga doboru odpowiedniego środka (kleju).

Niektóre tworzywa wymagają zastosowania dodatkowych środków chemicznych, fizycznych lub mechanicznych.


Kleje dzielimy według różnych kryteriów, z przetwórczego punktu widzenia istotne znaczenie ma podział ze względu na:


Przechodzenie ze stanu ciekłego (plastycznego) w stan stały

- Kleje utwardzalne (zestalające się poprzez ochładzanie)

- Kleje rozpuszczalnikowe (zestalające się w skutek odparowania lub absorpcji rozpuszczalnika)


Temperatura utwardzania lub zestalania

- Kleje przechodzące w stan stały w temp. normalnej - klejenie na zimno

- Kleje przechodzące w stan stały w temp. podwyższonej (na ogół do 250?C) - klejenie na gorąco


Stan skupienia przed powleczeniem powierzchni klejonych elementów

- Kleje ciekłe

- Kleje plastyczne

- Kleje stałe (folie-błony, pałeczki, proszek, granulat)


Wytrzymałość połączeń klejowych Uzależniona jest od wielu czynników ale najważniejsze z nich to:

- rodzaj kleju

- przygotowanie warstwy wierzchniej łączonych elementów

- warunki utwardzania "zestalania" kleju

- rozwiązania konstrukcyjne łączenia

- wartość, sposób i czas działania obciążenia

Klejenie - definicja. Czym są kleje.

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.