Witamy na stronie Firmy LEPRO

Mega 351

Klej MEGA 351 jest przeznaczony do łączenia lub zalewania elementów wykonanych z tworzyw, metali, szkła, ceramiki, kamieni, minerałów itp.

Klej MEGA 351 jest dwuskładnikowy.

Składnik A i B należy dokładnie wymieszać w proporcji 1:1 (kilka min.).

Czas życia mieszaniny 90 min.

Klej MEGA 351 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ścinanie

i oddzieranie. Dobrą odpornością na wodę, możliwość stałej pracy w benzynie, oleju. Temperatura pracy od -60°C do 120°C w wyższych temperaturach także może pracować, ale zmniejsza się siła wiązania.

Klej MEGA 351 ma szeroki spektrum w zastosowaniach w przemyśle

i w pracach rzemieślniczych przykłady: klejenie okładzin ślizgowych -

w obrabiarkach, walców papierniczych, rur irygacyjnych, stolarki aluminiowej, naroży, elementów elektronicznych, paneli typu plaster miodu, laminatów szkieł epoksydowych, elementów stalowych i aluminiowych, oraz jako warstwa zalewowo-doszczelniająca np. doszczelnieniach po spawowych i luto-spawowych oraz po zastosowaniu innego kleju.

Wspaniałe sukcesy w naprawach chłodnic w miejscu tworzyw i metalu.

Czas utwardzania w zależności od zastosowanej temp. 10°C- 24 do 36 h. 15°C- 12 do 24 h. 40°C- 2 do 4 h. 60°C- 30 do 40 min. 120°C- 10 do 15 min. im wyższa temperatura tym szybsze utwardzenie spoiny i większa siła.

Prosimy nie stosować ognia otwartego.

Warunki bezpieczeństwa: w pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Kleju nie należy spożywać i wdychać, starannie chronić przed dziećmi zabrudzone kleje ręce myjemy w wodzie z mydłem, zalecamy klejenie w okularach ochronnych, w rękawicach i ubraniu roboczym, w razie dostania się kleju do oka przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem kleju należy wykonać próby testowe do własnych potrzeb.

Za rezultaty osiągnięte odpowiada użytkownik kleju.

Doskonały do warsztatów samochodowych i naprawiających chłodnice jest to mocny, klej przemysłowy właściwie nieosiągalny w sklepach!

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.