Witamy na stronie Firmy LEPRO

Warto zobaczyć kontaktowy

Przygotowanie powierzchni do klejenia

Stopień, przy którym można uznać, że podłoże jest przygotowane zależy od kilku czynników, jak pożądana wytrzymałość złącza, stopień odporności złącza na starzenie oraz ilość zanieczyszczeń obecnych na powierzchni.

Decyzja, jaką metodę obróbki wybrać, zależy od wielkości zadania, kosztu danej metody, oraz przepisów bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem niektórych chemikaliów. Opisane dalej metody obróbki powierzchni okazały się efektywne i akceptowalne dla metali, szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych.

Odtłuszczanie za pomocą rozpuszczalników

Rozpuszczalniki usuwają oleje i inne zanieczyszczenia z powierzchni substratu. Metody to: zanurzenie, przecieranie rozpuszczalnikiem, spryskiwanie, odtłuszczanie w oparach i odtłuszczanie ultradźwiękowe. Zanieczyszczenia redukują stopień zwilżalności podłoża, muszą więc zostać usunięte przed nałożeniem kleju, by złącze uzyskało pożądaną wytrzymałość. Pod pojęciem zanieczyszczeń rozumiemy brud, olej, warstwy tlenków, rdzę, środki rozdzielające, wilgoć, smary, odciski palców oraz inne niepożądane substancje na powierzchni substratu. LEPRO zaleca do odtłuszczania alkohol izopropylowy czysty lub z odpowiednimi dodatkami (oferowany jako Cleaner UL w sprayu).


Obróbka ścierna powierzchni

Chropowatość jest ważnym parametrem, ponieważ zwiększa powierzchnię kontaktu substratu z klejem. Zwiększona powierzchnia daje efekt w postaci lepszego zakotwiczenia. Zwiększona w wyniku obróbki mechanicznej powierzchnia zwiększa zarówno siłę łączenia mechanicznego jak i chemicznego. Schropowacenie powierzchni jest uzyskiwane w wyniku obr óbki papierem ściernym, szczotkowaniem lub piaskowaniem. Powyższe metody nie tylko usuwają zanieczyszczenie powierzchni, lecz również słabe warstwy powierzchniowe, co podwyższa energię powierzchniową i owocuje trwalszym złączem klejonym.


Obróbka chemiczna

Obróbka chemiczna substratów pociąga za sobą zwiększenie adhezji za pomocą chemicznego trawienia powierzchni. Ten proces powoduje usunięcie wszelkich tlenków oraz słabych warstw powierzchniowych, które redukują siłę kleju. Istnieje wiele chemikaliów dostępnych na rynku, do trawienia powierzchni. Popularne metody obróbki chemicznej zawierają użycie dwuchromianu siarkowego, fenolu, wodorotlenku sodowego, chlorku żelazowego kwasu azotowego i kwasu azotowego fluorowodorowego.

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.