Witamy na stronie Firmy LEPRO

Mega 21

Twardo-elastyczny klej.

Spoiwem MEGA-021 można łączyć, zalewać, wypełniać oraz odlewać. Produkt wykazuje dobrą adhezję do metali, drewna ( i drewno pochodnych ), tworzyw sztucznych, twardych pianek, wełny mineralnej, powierzchni galwanicznych, betonu.

Kilka przykładów zastosowania:


Produkt nie wykazuje mieszalnych zmian objętości w czasie sieciowania.


Spoiwo MEGA-021 jest dwuskładnikowym klejem, nie zawierającym rozpuszczalnika, na bazie poliuretanu. żywica zawiera komponenty organiczne z grupami hydroksylowymi, gdzie bazą utwardzacza są izocyjaniany.

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.