Ogólnie o zgrzewaniu tworzyw sztucznych.

Warto zobaczyć kontaktowy

Zgrzewanie tworzyw -ogólnie o zgrzewaniu tworzyw PU PUR -Zgrzewanie elelemtów (stos. w motoryzacji) Zastosowanie spoiwa uniwersalnego PORADNIK Spoina nasypowa Zgrzewanie gorącym gazem Zgrzewanie klinem kombi Zgrzewanie gorącym klinem

Spawanie tworzyw

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.