Witamy na stronie Firmy LEPRO

- składniki kleju przed użyciem należy dokładnie wymieszać (ok. 2min.) w proporcjach podanych przez producenta na opakowaniu lub w dokumentacji produktu


- nakładać w temperaturze nie mniejszej niż 5?C i wilgotności względnej powietrza mniejszej niż 90%


- temperatura otoczenia i elementów klejonych ma duży wpływ na proces utwardzania żywicy: wraz ze wzrostem temperatury będzie rosła szybkość polimeryzacji, jednocześnie lepkość żywicy będzie maleć, co może powodować sedymentację - opadanie na dno naczynia cięższych składników kompozycji (sedymentacji można częściowo zapobiec poprzez wielokrotne wymieszanie składników podczas aplikacji)


- przed klejeniem przygotować powierzchnię poprzez usunięcie brudu, resztek farby, rdzy i innych zanieczyszczeń za pomocą piaskowania, szlifowania lub innej obróbki mechanicznej, wydmuchanie pozostałości zanieczyszczeń sprężonym powietrzem i odtłuszczenie (środki odtłuszczające --> patrz strona: produkty pomocnicze),


- w przypadku past, nakładać materiał warstwami: pierwszą (cienką) dobrze wetrzeć w podłoże, przy następnych usuwać sukcesywnie pęcherzyki powietrza, w przypadku kompozycji płynnych wlać powoli wymieszane składniki do formy


- po stwardnieniu kleju  materiału można również nakładać kolejne warstwy po uprzednim schropowaceniu warstw wcześniej nałożonych,


- materiał w stanie nieutwardzonym można formować zwilżoną dłonią lub poprzez folię PE jeśli nie klei się już intensywnie do rąk,


- po całkowitym utwardzeniu w temperaturze otoczenia powstałą strukturę można, dla polepszenia nawet o 30% parametrów mechanicznych i chemicznych , wygrzać w temperaturze ok. 100oC przez okres ok.4godz


- konstrukcja spoiny i staranność jej wykonania mają decydujący wpływ na jej jakość i wytrzymałość, należy więc starannie wykonywać po kolei wskazania producenta oraz przewidzieć rzeczywiste warunki pracy tworzonego złącza.

Kompozycje epoksydowe - wskazówki praktyczne dotyczące używania

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.