Witamy na stronie Firmy LEPRO

Kohezja

Kohezją, czyli spójnością spoiny klejowej, określa się jej wytrzymałość mechaniczną, będącą przejawem wzajemnego przyciągania się cząsteczek spoiwa. Zniszczenie złącza klejowego może nastąpić w skutek:

oderwania warstwy kleju od podłoża - zniszczenie adhezyjne,

zniszczenia błony klejowej - zniszczenie kohezyjne,

zniszczenia sklejonego materiału - zniszczenie tworzywa konstrukcyjnego.


Zniszczenie kohezyjne następuje wówczas, gdy siły wiązań międzycząsteczkowych kleju ustępują siłą spójności i siłą obciążenia zewnętrznego.


Zgodnie z regułą, że łańcuch jest tak mocny, jak najsłabsze jego ogniwo, siły adhezji i kohezji powinny mieć zbliżone wielkości.

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.