Urządzenia do spawania tworzyw sztucznych

System grzejny, opis, urządzenia, zalety, schemat

Zgrzewanie klinem kombi

System grzejny

kombinacja gorącego powietrza i gorącego klina (klin kombi)

Opis

przenoszenie energii poprzez kontakt powierzchni i przez gorące powietrze

Urządzenia

zgrzewarki samojezdne

Zalety

podgrzewanie, suszenie i czyszczenie materiału grzewanego, wzrost jakości zgrzewu dzięki ograniczeniu naprężeń wewnętrznych

Spawanie tworzyw

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.