Materiały pomocne przy klejeniu

Dodatki do klejów to produkty które pozytywnie zmieniają właściwości spoiny m.in. pod względem zwiększenia klejonej płaszczyzny lub zmiany napięcia powierzchniowego.

Niejednokrotnie zdarza się że bez zastosowania któregoś z niżej podanych produktów połączenie klejowe jest niemożliwe.


Przykłady:

  1. Klejone powierzchnie nie pasują do siebie (istnieją szczeliny które uniemożliwiają dociśnięcie).
  2. Klejone elementy mają niewystarczającą płaszczyznę styku
    (kula z powierzchnią płaską).
  3. Klejone przedmioty mają nieaktywną powierzchnię ( polipropylen PP, polietylen PE).
Dodatki do klejówPrzykładowe produkty:

Dodatki do klejów

Kleje przemysłowe

LEPRO

Chróstnik 12a

59-311 Lubin

606 342 169, 696745102

Kleje dla przemysłu,  dozowniki do mas smarów i klejów, urządzenia do spawania tworzyw, spoiwa do tworzyw sztucznych, luty i spoiwa do aluminium

Warto zobaczyć kontaktowy

HYSOFIX 812

Jest jedno komponentowym elastomerem, na bazie MS polimeru, polimeryzującym pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu i klejonych materiałach.

Hysofix 812 jest używany do uszczelniania łączeń

w produkcji izoterm i kontenerów, płyt warstwowych,

wentylatorów, klimatyzatorów, stosowany również

w stoczniach jachtowych oraz w budownictwie do klejenia

wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych.

Łączy ze sobą takie materiały jak PVC, szkło, aluminium, metal, drewno, poliester, beton bez użycia primera.